budownictwo motoryzacja

Historia Historia Historia

Historia

Firma PROBET jest obecna na rynku od 1986 roku. W okresie minionych kilkudziesięciu lat ulegał poszerzeniu profil jej działalności w ujęciu zarówno branżowym, jak i geograficznym. Rozwojowi działalności firmy towarzyszyły zmiany organizacyjno-prawne.

• Działalność na rynku krajowym i zagranicznym

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Budownictwa PROBET Sp. z o. o. powstało w 1986 roku, jako jedna z pierwszych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ówczesnym województwie katowickim (RHB 27). Początkowo działalność firmy koncentrowała się na usługach budownictwa ogólnego i przemysłowego w kraju i za granicą (Austria, Rosja, Niemcy).

W latach 1990-2004 firma posiadała własny oddział w Niemczech, współpracując na tym rynku z wieloma poważnymi inwestorami i firmami wykonawczymi. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi gromadziła doświadczenie i uzyskiwała dostęp do najnowszych technologii stosowanych w budownictwie, które wykorzystywała w swojej działalności w kraju.

• Współpraca z międzynarodowymi koncernami branży budowlanej

PPWB PROBET współpracował z wieloma partnerami zagranicznymi, wiodącymi koncernami międzynarodowego rynku chemii budowlanej i materiałów budowlanych.

We współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie prowadził innowacyjną działalność usługowo-handlową, wprowadzając na rynek polski specjalistyczne materiały i rozwiązania technologiczne z zakresu chemii budowlanej. Był pierwszym w Polsce dealerem szwajcarskiego koncernu chemii budowlanej SIKA oraz niemieckiego koncernu ADIMENT – liderów rynku chemii budowlanej w Europie;

W latach 1996-2000, wspólnie z niemieckim koncernem Heidelberg Zement (czwartym na świecie producentem materiałów budowlanych), tworzył holding producentów betonu towarowego, obejmujący swym zasięgiem znaczną część południowej Polski. Wytwórnie usytuowane były w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Częstochowie, Krakowie i Nowym Targu.

• Rozwój klastra budowalnego

Nawiązane kontakty z zagranicznymi i krajowymi partnerami w szeroko pojętej branży budowlanej skutkowały rozwojem nowych firm. Firmy te podejmowały wyzwanie prowadzenia działalności w zakresie usług budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego i drogowego oraz specjalistycznych usług budowlanych, projektowych i laboratoryjnych. Powstały m.in. firmy Polbet, Autostrada II, Lab-System, TrueTrade i Integral.

• Rozwój klastra motoryzacyjnego

W połowie lat 90. PPWB PROBET poszerzył zakres swojej działalności o usługi motoryzacyjne, rozpoczynając współpracę dealerską z koncernem Ford. W kolejnych latach działalność w tej branży została rozwinięta dzięki pozyskaniu do współpracy partnera strategicznego – firmy Euro-Kas – doświadczonego dealera marek Volvo i Kia. Dzisiaj współpraca w ramach klastra motoryzacyjnego obejmuje dealerstwa wszystkich tych marek.

• Przekształcenie firmy PROBET w Spółkę Akcyjną

W celu umożliwienia dalszego, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa w marcu 2015 roku PPWB PROBET Sp. z o.o. zostało przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie PROBET Spółka Akcyjna.

Prezesem Zarządu PROBET S.A. pozostaje Tomasz Tyc

Partnerzy

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy