budownictwo motoryzacja

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy

Partnerzy

Działalność firmy PROBET S.A. koncentruje się na kreowaniu warunków sprzyjających współpracy firm wchodzących w skład dwóch klastrów: budowlanego i motoryzacyjnego. Ich rozwój dokonuje się stopniowo poprzez tworzenie nowych firm w obrębie poszczególnych branż oraz zacieśnianie współpracy między firmami klastra. Firmy branży budowlanej powstają na bazie doświadczeń i kontaktów biznesowych PROBETU oraz firm współtworzących klaser budowlany. Z kolei zaangażowanie firmy Euro-Kas we współpracę z międzynarodowymi koncernami motoryzacyjnymi umożliwia dalszą ekspansję klastra motoryzacyjnego.

Firmy tworzące oba klastry zawdzięczają swój sukces talentom menadżerskim i wyróżniającym kompetencjom technologicznym ich współwłaścicieli, liderów i menadżerów. Prowadzą działalność na rynku ogólnopolskim, zyskując nie tylko uznanie swoich klientów, ale także parterów biznesowych oraz podmiotów administracji gospodarczej, tak w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Klaster budowlany

Klaster motoryzacyjny

Partnerzy

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy